Omogućimo našoj djeci da ostvare svoj puni potencijal, da uživaju u školovanju i da se razviju u sretne i uspješne osobe!

Predavanja i radionice na kojima se možete pobliže upoznati s principima ove djelotvorne pedagogije

Udruga WUZ povremeno organizira različita predavanja, radionice, skupove i događanja na kojima se podrobnije prezentiraju gore spomenuti principi obrazovanja i odgoja te nastoji postići bolja situacija po pitanju izbora kurikuluma i cjelovitosti izobrazbe djece.

Na ovim ćemo stranicama objavljivati informacije i pozive na ta događanja te vas pozivamo da nas pratite ako vas ova tema interesira.
Nadamo se viđenju na nekom od naših sljedećih predavanja ili skupova!